jump to navigation

10 cheezon se dil ka murda hona January 16, 2011

Posted by rohaniyat in Rohani Articles.
trackback

Hazrat Ibraheem Bin Adham Ne Basra ke logo se kaha  k dus cheezon se tumhare dil murda hogaye :

  • 1: tum ne Allah ko jana lakin uska huq ada na kia
  • 2:Allah ki kitab parhi lakin uspe amal na kia
  • 3:tum ne Rasool S.A.W.S ki mohabbat ka dawa kia lakin unki sunnat pe amal na kia
  • 4: shaitan se adawat ka izhar kia lakin uski perwi ki
  • 5:tum ne kaha humain jannat se payar hai lakin usko hasil karne ki koshish na ki
  • 6: tum ne kaha jahanum se darte hain lakin apne aap ko uske hawale kardiya
  • 7:tum ne kaha mot huq hai lakin uskeliye tayari nahi ki
  • 8: apne bhaiyon ke aib me mnikalne me masroof hogaye lakin apne aib na dekhe
  • 9: Allah ki naymato ko istemal kia lakin uska shukar ada na kia
  • 10: apne murda ko dafan kia lakin ibrat hasil na ki


%d bloggers like this: