jump to navigation

الله تعالى كي شفآء February 7, 2010

Posted by rohaniyat in Rohani Articles.
trackback

Allah swt ne in cheezo me shifa rakhi hai :

1- Quran me
2- Sadaqah me
3- Zum Zum me
4- Shehad (Honey) me
5- Sila Rehmi me
6- Surah Fateha me
7- Kalongi me
8- Safar karne me

aik Hadees me hai k Hujj karo gay Ghani hogay, safar karo sehat yab hoge yani mahol aur hawa tabdeel karna aksar sehat ki wajah bunti hai aur boht kasrat se iska tajruba huwa hai.

SOURCE :
Fazail e Hajj page:28

%d bloggers like this: